Είστε εδώ

Χαραλάμπη Ανθή, «[Στον κάμπο στέκουν άλογα]», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1981), σ. 210