Είστε εδώ

Δαββέτας Νίκος, «Στον άγνωστο», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1981), σ. 209