Είστε εδώ

Κιλεσσόπουλος Απόστολος, «[Λάδι]», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1981), σ. (εξώφυλλο)