Είστε εδώ

Von der Grün Max, «Όταν αρχίζει να βραδιάζει », Διαγώνιος, τχ. 8 (Μάιος-Αύγουστος 1981), σ. 164-173