Είστε εδώ

Binder Maria, «Η προκατάληψη», Διαγώνιος, τχ. 8 (Μάιος-Αύγουστος 1981), σ. 162-163