Είστε εδώ

Ochs Hannelore, «Διηγήσεις απ΄ την καθημερινή ζωή», Διαγώνιος, τχ. 8 (Μάιος-Αύγουστος 1981), σ. 148