Είστε εδώ

Kocbeck Edvard, «Χέρια», Διαγώνιος, τχ. 8 (Μάιος-Αύγουστος 1981), σ. 146-147