Είστε εδώ

Σιμωνοπετρίτης Μωυσής, «Ο Αβλάβιος», Διαγώνιος, τχ. 8 (Μάιος-Αύγουστος 1981), σ. 121-122