Είστε εδώ

Γουσίου Μπίλλη, «Γελοιογραφία», Διαγώνιος, τχ. 8 (Μάιος-Αύγουστος 1981), σ. (εξώφυλλο)