Είστε εδώ

Καζαντζής Τόλης, «Από μια αφορμή: Γ.Μ. Βιζυηνός: Νεοελληνικά διηγήματα. Επιμέλεια-εισαγωγή: Παν. Μουλλάς (Αθήνα 1980)», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1981), σ. 46-56