Είστε εδώ

Ζογλοπίτης Φώνης, «Τοπίο από τη Γαλάτιστα», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1980), σ. (εξώφυλλο)