Είστε εδώ

Σωτηριάδου Κλαίτη, «[Σημείωμα της μεταφράστριας]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 168