Είστε εδώ

Márquez Gabriel García, «Το προαίσθημα», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 167-168