Είστε εδώ

Apollinaire Guillaume, «Ένα τελευταίο κεφάλαιο», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 164-165