Είστε εδώ

Apollinaire Guillaume, «Στον προλετάριο», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 163-164