Είστε εδώ

Γιατράκου-Fossi Αλίκη, «Η μυγδαλιά», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 137