Είστε εδώ

Γιατράκου-Fossi Αλίκη, «Το παλαβό πουλί», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 137