Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Μάκης Λαχανάς», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1980), σ. 87-89