Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Τάσος Κόρφης», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1980), σ. 84-87