Είστε εδώ

Λάσκαρης Χρίστος, «Η συμφορά», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1980), σ. 13