Είστε εδώ

Δαμιανίδης Αλέκος, «Τα τιμολόγια», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1980), σ. 11-12