Είστε εδώ

Τυφόξυλος Κωνσταντίνος, «Η φίρμα του φωτογραφείου στην πίσω πλευρά της φωτογραφίας», Διαγώνιος, τχ. 2 (Μάιος-Αύγουστος 1979), σ. 170