Είστε εδώ

Τυφόξυλος Κωνσταντίνος, «Άγνωστος», Διαγώνιος, τχ. 2 (Μάιος-Αύγουστος 1979), σ. 163