Είστε εδώ

Klösz G., «Η πίσω πλευρά της φωτογραφίας», Διαγώνιος, τχ. 2 (Μάιος-Αύγουστος 1979), σ. 162