Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «To album Τιάλιου », Διαγώνιος, τχ. 2 (Μάιος-Αύγουστος 1979), σ. 159