Είστε εδώ

Βανίδης Γιάννης Δ., «To album Γεωργίου Κ. Τιάλιου του Ιστορικού Αρχείου Κοζάνης», Διαγώνιος, τχ. 2 (Μάιος-Αύγουστος 1979), σ. 158-173