Είστε εδώ

Borchers Elisabeth, «Συνάντηση μετά από πολύν καιρό», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1979), σ. 88