Είστε εδώ

Borchers Elisabeth, «Δύο σύντομοι θάνατοι», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1979), σ. 87-88