Είστε εδώ

Williams William Carlos, «Nantucket», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1979), σ. 41