Είστε εδώ

Λαζαρίδου Ελένη Μ., «Το λογίδριο», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1979), σ. 36-40