Είστε εδώ

Καζάζη Σοφία, «Λουκάς Βενετούλιας», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 206-208