Είστε εδώ

Τσούρκα-Παπαστάθη Δέσποινα, «Στέλιος Μαυρομάτης· μια ανάλυση», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 203-206