Είστε εδώ

Κατσιαντώνη-Πίστα Αντωνία, «Ελληνική βιβλιογραφία Κ. Μπωντλαίρ (1956-1970)», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 186-198