Είστε εδώ

Γιατράκου-Fossi Αλίκη, «Νοέμβρης», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1976), σ. 180-181