Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Ο Μάριος Βαϊάνος», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1976), σ. 79-80