Είστε εδώ

Μυγδάλης Λάμπρος, «Ελληνική βιβλιογραφία Ράινερ Μαρία Ρίλκε (1928-1975)», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1976), σ. 49-78