Είστε εδώ

Χαραλάμπους Μάριος-Μαρίνος, «Φώνης Ζογλοπίτης», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 183-184