Είστε εδώ

Καζάκης Δημήτρης, «Βασιλικά», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 182