Είστε εδώ

Παπαλουκάς Σπύρος, «Εκκλησία στο Καμμένο Χωριό της Μυτιλήνης», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 178