Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Η πινακοθήκη της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 178-181