Είστε εδώ

Τσίζεκ Κάρολος, «Καλές τέχνες. Γιάννης Σβορώνος», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 77-79