Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το βιβλίο. Γιώργου Βακιρτζή: Η λαϊκή επιγραφή στην Ελλάδα», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 76