Είστε εδώ

Corrado Alvaro, «Ξένοι», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 54