Είστε εδώ

Cendrars Blaise, «Στις 5 γωνιές», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 24