Είστε εδώ

Καζαντζής Τόλης, «Η κυρα-Λισάβετ», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 3-23