Είστε εδώ

Παπανάκος Πάνος, «[Σχέδια]», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1974), σ. 268