Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Επανόρθωση», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1974), σ. 267