Είστε εδώ

«#», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1974), σ. (εξώφυλλο)