Είστε εδώ

Παπαδημητρίου Σάκης, «Η αναγέννηση του παλιού ροκ εντ ρολ», Διαγώνιος, τχ. 8 (Μάιος-Αύγουστος 1974), σ. 163-168