Είστε εδώ

Βύσσιος Ξάνθιππος, «Φωτοσχέδιο», Διαγώνιος, τχ. 8 (Μάιος-Αύγουστος 1974), σ. 162